Visuomenės informavimas apie numatomą daugiabučio gyvenamojo namo Polocko g.25, Vilniuje, projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris:
POLOCKO G.25,  VILNIUJE  skl.kad.nr. 0101/0042:180, reg.nr. 44/452954

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:
Kita;  daugiabučių  gyvenamųjų  pastatų  ir  bendrabučių  teritorijos

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:
esama – gyvenamasis  namas; būsima – daugiabutis  gyvenamasis  namas

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:
UAB “PIEVŲ  TAKAS”,  PV  POVILAS  JANSONAS,  TEL.NR. +37069931773
paulius@pievutakas.lt

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.):
STATYTOJAS :
KŪB “D. B. D. P.“

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:

iki  2018 M.  DRUODŽIO  20 D. 15 VAL. :
LT –  09310,  Vilniuje,     Kalvarijų  g.1 – 01 ,  TEL.NR. 869931773

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
paulius@pievutakas.lt  iki

iki  2018 M.  GRUODŽIO  20  D. 15 VAL.

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas):
VIEŠAS  SUSIRINKIMAS  VYKS :  LT – 01204   Vilniuje,  UŽUPIO  GT. Nr.2
2018 M.  GRUODŽIO  20 D. 17 VAL.

Atsisiųsti priedą.

2019-11-07

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą.