Visuomenės informavimas apie numatomą daugiabučio gyvenamojo namo Polocko g.25, Vilniuje, projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris:
Vilniaus  m.sav., Vilniaus m., Polocko g.25 , kad.nr.0101/0042:180

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:
Kita; Daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:
Daugiabučiai  gyvenamieji namai

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:
UAB „Pievų takas“ Povilas Jansonas paulius@pievutakas.lt  tel.nr.869931773

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.):
KŪB „Diamona Baltic Development Polocko“ Vilnius, S.Konarskio g.8-46, el.p. :
mg223674750@gmail.com mob.tel.865533316

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:
Nuo 2018 spalio 2 d. 9val. iki 2018 spalio 18d. 16val. :
LT-09310 Vilniuje  Kalvarijų g.1-01, te.nr.869931773 ir  Vilniaus savivaldybės svetainėje :
http://www.vilnius.lt

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
paulius@pievutakas.lt iki 2018 spalio 18d. 16 val.

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas):
LT-01204 Vilniuje Užupio gt.nr.2  2018 spalio 29 d. 17val

Atsisiųsti priedą.