Visuomenės informavimas apie numatomą daugiabučio gyvenamojo namo Polocko g. 48, Vilniuje projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris:
Polocko g. 48, Vilnius
kad. nr. 0101/0042:211

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas
Esama paskirtis: Kita
Naudojimo būdas: Gyvenamosios teritorijos
Naudojimo pobūdis: Mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis
Daugiabutis gyvenamasis namas

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris
Algimantas Vyšniauskas
algisarchd@gmail.com
+37068773626

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)
UAB „MRS“, Naujoji g. 2D, LT-63250 Alytus
eimutis20@gmail.com
831553203, 865247054

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas
UAB „A. Vyšniausko architektų dirbtuvės“, Z. Sierakausko g. 17-1, Vilnius, tel. 85 2163867,
9:00-12:00 val. ir 13:00-18:00 val.
iki 2019-08-06

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų
el.paštu algisarchd@gmail.com
iki 2019-08-06

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)
Konstitucijos pr. 3, salė Nr. 215,
2019-08-06, 17:30 val.

Atsiųsti priedą Nr. 1

Atsiųsti priedą Nr. 2