Visuomenės informavimas apie numatomą daugiabučio gyvenamojo namo Polocko g. 4A Vilniuje, rekonstravimą

 Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

Polocko g. 4A, Vilnius, sklypo kad. Nr. 0101/0042:295

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Žemės sklypo paskirtis: Kita

Žemės sklypo naudojimo būdas: Visuomeninės paskirties teritorijos

Žemės sklypo naudojimo būdas: Daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Gyvenamoji paskirtis trijų ir daugiau butų (daugiabučio)

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

Architektas Lauras Paulauskas, mindaugas@projektavimosprendimai.lt, 867444090

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

UAB „Dolas“, Antano Tumėno g. 4, LT-01109 Vilnius, info@dolas.lt, 865037822

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

UAB „Projektavimo sprendimai“ Konstitucijos pr. 3, Vilnius, 867444090, darbo dienomis nuo 9:00 iki 12:00

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Pasiūlymai teikiami iki 2019-07-09 12 val., raštu – Konstitucijos pr. 3, Vilnius, UAB „Projektavimo sprendimai“, el. paštu – mindaugas@projektavimosprendimai.lt

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

Vilniaus miesto savivaldybės patalpose (Konstitucijos pr. 3) – Nr. 242, 2019-07-09 17 val.

Atsisiųsti priedą.

 

2019-08-06

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai:

projektiniams pasiūlymams nepritarta.