Visuomenės informavimas apie numatomą daugiabučio gyvenamojo namo Polocko g. 53A, Vilniuje, projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

 

Polocko g. Nr. 53 A, Vilnius (Skl. kad. nr. : 0101/0042:163)

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

 

Pagrindinė naudojimo paskirtis: kita;

Naudojimo būdas: Mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos.

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

 

Gyvenamasis namas su komercinėmis-verslo patalpomis;

Gyvenamoji (vieno buto pastatai).

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

MB „Architektas Audronis Vydžius“, projektai.av@gmail.com, +37065519222,

Audronis Vydžius

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

V.D.

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

Aušros vartų g. 5, Pasažo sk., Vilnius. +37065519222, 10:00 – 18:00, darbo dienomis,
iki 2020-03-05

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Elektroniniu paštu projektai.av@gmail.com iki 2020-03-05

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

Stiklių g. 4, Vilnius, 2020-03-05 17:00

Atsisiųsti priedą.

3D modelis: https://arcg.is/1fT1K