Visuomenės informavimas apie numatomą Daugiabučio gyvenamojo namo Polocko g. 7A, Vilniuje statybos projektą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

 

Polocko g. 7A, Vilniuje,  0101/0042:244 Vilniaus m. k.v.

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

 

Esama pagrindinė naudojimo paskirtis: Kita

Esamas žemės sklypo naudojimo būdas: Daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

 

Gyvenamoji (trijų ir daugiau butų – daugiabučiai pastatai).

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

 

UAB „Renova“,  A. Songaila, renova@renova.lt, +37069821492

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

 

UAB „Alpra“, Totorių g. 13, LT-01121 Vilnius

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

 

Vilnius, Gedimino pr. 16; +370 698 21492; 10:00-17:00 iki 2021-07-19

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

 

Iki 2021-08-09 raštu Gedimino pr. 16, 01103 Vilnius UAB Renova;

elektroniniu paštu: renova@renova.lt.

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

 

Gedimino pr. 16, 01103 Vilnius; 2021-08-09; 17:00

Nuotoliniu būdu: https://zoom.us/j/98530107179?pwd=T1FwemcyNEU2RURzajBTaDd4Ujl5QT09

Meeting ID: 985 3010 7179

Passcode: Renova

 

Vilnius 3D https://arcg.is/1L81bm

Atsisiųsti priedą

2021-09-20

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai.

Projektiniai pasiūlymai atmesti.