Visuomenės informavimas apie numatomą daugiabučio gyvenamojo namo prekybos patalpų Nr. 1 paskirties keitimo į maitinimo Lvovo g. 12 Vilniuje, projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

Lvovo g. 12, Vilnius, žemės sklypo kad. Nr. 0101/0032:709

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Esama žemės sklypo paskirtis: kita

Esamas žemės sklypo naudojimo būdas – gyvenamosios teritorijos

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Daugiabutis gyvenamasis namas

Esama paskirtis: trijų ir daugiau butų – daugiabučiai pastatai.

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

UAB „KM Centras“, direktorius Virginijus Lukoševičius, el. paštas: virgis@kmcentras.lt, tel. Nr. 860419959

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

UAB Lembergas, Savanorių pr. 187B, Vilnius, tel Nr. 860419959

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

Vilnius, Kalvarijų g. 11-8, tel. Nr. 860419959, laikas: 09.00 -16.00

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Teikti iki 2019-12-16 telefonu: 860419959 arba el.paštu: virgis@kmcentras.lt

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

Susirinkimas vyks 2019-12-16 Kalvarijų g. 11-8, Vilniuje, pradžia 17.00

Atsisiųsti priedą.

2019-12-27
Po viešo susirinkimo priimti sprendimai:
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą.