Visuomenės informavimas apie numatomą daugiabučio gyvenamojo namo prekybos patalpų nr. 14 paskirties keitimo į gyvenamąją Aušros Vartų g. 13 Vilniuje, projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

Aušros Vartų g. 13 – 14, Vilnius, žemės sklypas nesuformuotas

 

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Žemės sklypas nesuformuotas

 

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Esama ir numatoma statinio paskirtis – gyvenamoji (3 ir daugiau butų)

Esama patalpų paskirtis – prekybinė, numatoma paskirtis po paskirties keitimo – gyvenamoji (butas).

 

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

Architektė Vitalija Orlovaitė, el. paštas vitalija.orlovaite@gmail.com, tel. nr. +370 620 35375

 

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

V. S.

 

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

Savivaldybės puslapyje: “ Numatomo statinių projektavimo viešumas “  skiltyje

Architektė Vitalija Orlovaitė, tel. nr. +370 620 35375

 

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Projektinius pasiūlymus teikti iki 2019-09-23

Pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų teikti: el. paštas vitalija.orlovaite@gmail.com            .

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

Aušros Vartų g. 13 – 14, Vilnius

2019-09-23 17:00

Atsisiųsti priedą.

2019-10-03

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą.