Visuomenės informavimas apie numatomą daugiabučio gyvenamojo namo prekybos patalpų Nr. 215 paskirties keitimo į gydymo Raitininkų g. 4 Vilniuje, projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris: 

Vilnius, Raitininkų g. 4-215,  kad. Nr. 0101/0033:85 Vilniaus m. k.v.

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:  

Daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorija

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:

Gyvenamoji (3 ir daugiau butų)

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris: 

Aidas Matulaitis, aidas.matulaitis@gmail.com, mob.: +37062070697

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.):

A. U.

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas: 

Vilnius, A. Goštauto 8-240, +370 620 70697, darbo dienomis 18:00-19:00

 

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:

iki 2019-11-28, el. paštu: aidas.matulaitis@gmail.com

 

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas):

Vilnius, Konstitucijos pr. 3 – 242 kab.,  2019-11-28, 17:00

Atsisiųsti priedą.

2019-12-16

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti  priedą.