Visuomenės informavimas apie numatomą daugiabučio gyvenamojo namo prekybos patalpų Nr. 224 paskirties keitimo į gydymo Raitininkų g. 4, Vilniuje, projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris: 

Vilnius, Raitininkų g. 4-224,  kad. Nr. 0101/0033:85 Vilniaus m. k.v.

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:  

Daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorija

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:

Gyvenamoji (3 ir daugiau butų)

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris: 

Aidas Matulaitis, [email protected], mob.: +37062070697

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.):

V.A.

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas: 

Vilnius, A. Goštauto 8-240, +370 620 70697, darbo dienomis 18:00-19:00

 

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:

iki 2020-02-07, el. paštu: [email protected]

 

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas):

Vilnius, A. Goštauto 8-240 kab.,  2020-02-07, 17:00

Atsisiųsti priedą.

2020-02-21

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą.