Visuomenės informavimas apie numatomą daugiabučio gyvenamojo namo prekybos patalpų Nr. 227 paskirties keitimo į gydymo Raitininkų g. 4 Vilniuje, projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

Vilnius, Raitininkų g. 4-227,  kad. Nr. 0101/0033:85 Vilniaus m. k.v.

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorija

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Gyvenamoji (3 ir daugiau butų)

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

Aurimas Sasnauskas, [email protected], tel. +370 686 47835

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

J.G.

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

Vilnius, A. Strazdelio 3-101, +370 686 47835, darbo dienomis 15:00-18:00

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

iki 2019-12-18, el. paštu: [email protected]

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

Vilnius, A. Strazdelio 3-101,  2019-12-18, 18:00

Atsisiųsti priedą.

 

2019-12-31
Po viešo susirinkimo priimti sprendimai:
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą.