Visuomenės informavimas apie numatomą daugiabučio gyvenamojo namo prekybos patalpų paskirties keitimo į gyvenamąją, A. Kojelavičiaus g. 133, Vilniuje, projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

A. Kojelavičiaus g. 133, Vilnius

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis:                        Nėra (sklypas nesuformuotas)

Žemės sklypo naudojimo būdas:                                   Nėra (sklypas nesuformuotas)

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Esama statinio gyvenamoji (trijų ir daugiau butų – daugiabučiai pastatai) paskirtis nekeičiama

Esama projektuojamų patalpų paskirtis- prekybos, būsima paskirtis- gyvenamoji.

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto

Romanas Gajevskis,

El.p.: [email protected];

Tel.: 8671 26178

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

B. Š.

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

K. Semenavičiaus g. 4-10, Vilnius. Iki 2020-05-07. Darbo dienomis nuo 9-17 val. (Tikslų laiką susiderinus telefonu 8671 26178).

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Registruotu laišku adresu: K. Semenavičiaus g. 4-10, Vilnius.

El.p.: [email protected]

Iki 2020-05-07

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

2020-05-07, 17:00 val.

Reaguojant į susiklosčiusią situaciją ir (ar) užsitęsusio karantino atveju, visi projektinių pasiūlymų svarstymai turi būti užtikrinami nuotoliniu vaizdo transliacijos būdu.  Statytojui (pareiškėjui) užtikrinti vaizdo transliacijos nepavyko dėl nepateiktos nuotolinės vaizdo transliacijos, todėl  projektinių pasiūlymų viešasis svarstymas laikomas neįvykusiu.

Atsisiųsti priedus:

PP_1; 

PP_2.