Visuomenės informavimas apie numatomą daugiabučio gyvenamojo namo prekybos patalpų paskirties keitimo į gyvenamąją Ligoninės g. 2 Vilniuje, projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

Ligoninės g.2-30, Vilnius. skl. kad.Nr.0101/0057:50

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

 

Daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Daugiabutis gyvenamasis namas

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

Vilnė Kneižienė   elektroninis paštas [email protected]

Kruopų g 1A-43, Vilnius  tel. +370 699 90201

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

A.Z.

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

Kruopų g 1A-43, Vilnius  tel.+370 699 90201 Darbo metu 8:00 iki 17:00 prieš tai paskambinti.

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Elektroniniu paštu  iki 2019-10-15

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

Stiklių g. 4, Vilnius     Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūra  2019-10-16  17:00

Atsisiųsti priedą.

2019-10-23

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą.