Visuomenės informavimas apie numatomą daugiabučio gyvenamojo namo Pušyno kel. 10, Vilniuje, projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris:
Pušyno kel. 10, Vilnius, skl. kad. Nr. 0101/0010:378

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:
Pagrindinė naudojimo paskirtis:
Kita. Naudojimo būdas:
Daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:
Daugiabutis gyvenamasis namas

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:
VšĮ „Hermis europe“, Rinktinės g. 37-10, Vilnius, hermis.konstr@gmail.com, 865999011

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.):
V. D.

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:
Vilnius, Pušyno kel. 10, 17:00- 18:00, 865999011

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
Iki 2018-11-06, hermiseurope3@gmail.com

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas):
Vilnius, Konstitucijos pr. 3- 239, 2018-11-06 17:00 val.

Atsisiųsti priedą.

2018-11-23

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai

Miesto plėtros departamente daugiabučio gyvenamojo namo Pušyno kelias 10 projektiniams pasiūlymams nepritarta. Pažeista viešinimo procedūra informuojant kaimyninius sklypus, protokolas surašytas ne pagal STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 63 punktą. Reikalinga infrastruktūrą spręsti sklype, neišlaikyti norminiai atstumai nuo sklypo ribų, tikslinti projektinius pasiūlymus, viešinti papildomai.