Visuomenės informavimas apie numatomą daugiabučio gyvenamojo namo Pušyno kel. 10A Vilniuje, rekonstravimą

 Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

Pušyno kel. 10A, Vilnius, skl. kad. Nr. 0101/0010:422

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Esama pagrindinė naudojimo paskirtis- kita; žemės sklypo naudojimo būdas- vienbučių ir dvibučių pastatų teritorijos.

Būsima – daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos.

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Esama: Gyvenamoji (vieno buto pastatai). Busima: Gyvenamosios (trijų ir daugiau butų ) daugiabutis pastatas.

 

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

Kasparas Kukarskas ; kasparas@solidlab.lt ; 861152252

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

V.D.

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

Goštauto 8-312, Vilnius. 861152252 ; 9.00-18.00

 

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

El.p. kasparas@solidlab.lt   iki  2019-07-23

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

Konstitucijos pr. 3, 215 kab. Vilnius,    2019-07-23  17:30

Atsisiųsti priedą.

 

2019-08-23
Po viešo susirinkimo priimti sprendimai:
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą.

Projektinių pasiūlymų byla