Visuomenės informavimas apie numatomą daugiabučio gyvenamojo namo P.Vileišio g. 27A, Vilniuje, rekonstravimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris:
P.Vileišio g. 27A, Vilnius, (skl. kad. Nr.0101/0034:105)

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:
Esama paskirtis – kita, naudojimo būdas – daugiabučių gyvenamųjų namų ir bendrabučių statybos teritorijos.

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:
Esama – garažų paskirties statiniai, numatoma po rekonstravimo – gyvenamoji (trijų ir daugiau butų)

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:
UAB „Cloud architektai“, PV. A.Dagelis, [email protected], tel. 868790457

Statytojas (fizinio asmens vardas, pavardė, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.):
Kastytis Masalskas

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:
UAB „Cloud architektai“ biuras, Konstitucijos pr.21C, Quadrum North, 3A, Vilnius, darbo dienomis nuo 9 iki 10 val. (iki 2018-03-27). 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
Pasiūlymai teikiami raštu UAB „Cloud architektai“ biuras Konstitucijos pr.21C, Quadrum North, 3A, Vilnius, darbo dienomis nuo 9 iki 10 val. (iki 2018-03-27) arba el. paštu [email protected]

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas):
Vilniaus miesto savivaldybėje, Konstitucijos pr. 3, 215 kab., Vilnius, 2018-03-27 17 val.

Atsisiųsti priedą.

2018-05-02

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą.