Visuomenės informavimas apie numatomą daugiabučio gyvenamojo namo Pylimo g. 35, Vilnius, neįrengtos pastogės patalpų (unikalus Nr. 1094-0308-2011:0032) paskirties keitimo į gyvenamosios paskirties patalpas, suformuojant dešimt turtinių vienetų, kapitalinio remonto projektą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris:

Pylimo g. 35, Vilnius. Sklypas nesuformuotas

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Sklypas nesuformuotas

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Esama (nekeičiama): Gyvenamoji (trijų ir daugiau butų – daugiabučiai pastatai)

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

 Kristijonas Širvinskas, info@archidemus.lt

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

L. V.

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

Vilnius, Žalgirio g. 131-304; laikas: 14:00-17:00; tel. Nr. 861018357

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

 Raštu: Žalgirio g. 131-304, Vilnius; El. paštu: info@archidemus.lt, iki viešo susirinkimo pradžios

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

Susirinkimas vyks nuotoliniu būdu 2021-12-16, 17:00. Nuoroda:

https://meet.jit.si/moderated/148ae3a7f7fae3892591857c8f5a0ff548a716d5735286b640f1d73b3ada1b5b

 

Atsisiųsti priedą.

2022-01-26

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai

Projektiniams pasiūlymams pritarta priedą.