Visuomenės informavimas apie numatomą daugiabučio gyvenamojo namo Raugyklos g. 11 (buto Nr. 10) Vilniuje, rekonstravimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

Raugyklos g. 11-10, Vilnius, žemės sklypo kad. Nr. 0101/0057:223

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Esama (nekeičiama): paskirtis – kita, būdas – daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Pastato paskirtis esama (nekeičiama): gyvenamoji (trijų ir daugiau butų – daugiabučių pastatai).

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

UAB „Urbon Design“, Gintarė Galdikienė, [email protected], mob. +37065951019

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

A.Š.

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūra, Stiklių g. 4, Vilnius,  tel. (8 5) 212 2535

d.d. 9:00 – 17:00 nuo 2019-05-22 iki 2019-06-06

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Raštu projektuotojams: UAB Urbon Design, S. Daukanto g. 13-2, Kaunas; el. p.: [email protected] iki 2019-06-06

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūra, Stiklių g. 4, Vilnius; 2019-06-06, 17:30 val.

Atsisiųsti  priedą.