Visuomenės informavimas apie numatomą daugiabučio gyvenamojo namo Raugyklos g. 9 Vilniuje rekonstravimą

 Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

Raugyklos g. 9, Vilnius

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Gevenamosios teritorijos: mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos

 Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Esama: sandėlis, numatoma: gyvenamoji

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

Alvidas Songaila,  renova@renova.lt,  869821492

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

UAB „Pro Perfectum“, tel. 8682 15737

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

UAB „Renova“ patalpos Gedimino pr. 16, Vilnius

869821492

Nuo 2019-03-12 iki 2019-04-02 darbo dienomis 9-16 val.

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Raštu:
UAB „Renova“ Gedimino pr. 16, Vilnius El. paštu:
renova@renova.lt

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

Viešasis susirinkimas įvyks 2019-04-02, 17:35 val., Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūroje, adresu Stiklių g. 4, Vilnius.  Tel. 8 (5) 262 9646;  el. p. info@vsaa.lt

Atsisiųsti priedą.