Visuomenės informavimas apie numatomą daugiabučio gyvenamojo namo Raugyklos g. 9 Vilniuje rekonstravimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

 

Raugyklos g. 9, Vilnius, kadastr. nr. 0101/0057:124

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

 

Paskirtis – kita, būdas gyvenamos teritorijos.

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

 

Esama – kita (ūkio), numatoma –gyvenamoji (trijų ir daugiau butų – daugiabučiai pastatai)

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

 

UAB „Renova“,  A. Songaila, renova@renova.lt, +37069821492

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

 

UAB „Pro Perfectum“, Skroblų g. 27-74, Vilnius

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

 

Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūra, Stiklių g. 4, Vilnius d.d. 9:00-17:00

UAB „Renova“, Vilniaus g. 10, Vilnius, +37069821492, d.d. 9-16:00

nuo 2019-04-29 iki 2019-05-15

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

 

Raštu: UAB „Renova“, Vilniaus g. 10, Vilnius, el.paštu: renova@renova.lt, iki 2019-05-15

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

 

2019-05-15, Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūra, Stiklių g. 4, Vilnius, 17:30

Atsisiųsti priedą.

2019-05-30

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą.