Visuomenės informavimas apie numatomą daugiabučio gyvenamojo namo Raugyklos g. 9, Vilniuje, rekonstravimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

Vilniaus m. sav., Raugyklos g. 9, skl. kad. Nr. 0101- 0057- 0124

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Mišrios teritorijos.

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Gyvenamoji (trijų ir daugiau butų – daugiabučiai pastatai).

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

UAB „Urban architects“ į.k. 304067202, PV Vytautas Pocius, el. p. info@urbanarchitects.lt,  Tel. Nr.: +37052383383

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

UAB „Energobalt“, Mėnulio g. 11-101, LT-04326 Vilnius, tel. Nr.: +37061591010

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

UAB „Urban architects“, Teatro g. 5, Vilnius, 9:00-16:00 iki 2020 m. gegužės 7 d., suderinus laiką

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Pasiūlymus galima teikti iki  2020 m. gegužės 7 d. el. paštu: grete@urbanarchitects.lt

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

Data: 2020-05-07 17:00 val.

Nuotolinis prisijungimas: https://us04web.zoom.us/j/5454087125

Posėdžio ID: 545 408 7125

Programa, kuria bus transliuojama:  ZOOM

Atsisiųsti priedą.

3D modelis: https://arcg.is/1aqj0L