Visuomenės informavimas apie numatomą daugiabučio gyvenamojo namo Rinktinės g. 28, Vilnius, neįrengtos pastogės nr. 29 paskirties keitimo į gyvenamąją paskirtį formuojant 4 butus, kapitalinio remonto projektą

VISUOMENĖS INFORMAVIMAS APIE NUMATOMĄ STATINIŲ PROJEKTAVIMĄ

DAUGIABUČIO GYVENAMOJO NAMO RINKTINĖS G. 28, VILNIUS, NEĮRENGTOS PASTOGĖS NR. 29 PASKIRTIES KEITIMO Į GYVENAMĄJĄ PASKIRTĮ FORMUOJANT 4 BUTUS, KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

Rinktinės g. 28. Vilnius, kad. Nr. 0101/0032:662

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Esama paskirtis – Daugiabučių gyvenamųjų namų ir bendrabučių objektų teritorijos.

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Esama pastatas – daugiabutis gyvenamasis namas

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

UAB „Architektūros projektai“, įm. kodas 120920263, buveinės adresas Polocko g. 4-101, LT-01204, Vilnius, direktorė Agnė Čepulėnaitė

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

  1. N ir K. N

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas +37067166001, 13:00 iki 16:00 val. Iki 2020-08-13

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Iki 2020-08-13, 16:00 val., el. paštu: agne.arch@gmail.com, tel: +370 671 66001

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

https://www.youtube.com/watch?v=A6KCFkpez3w&feature=youtu.be

2020-08-13 d, 17:00 val.

Atsisiųsti priedą