Visuomenės informavimas apie numatomą daugiabučio gyvenamojo namo Rinktinės g. 3 Vilniuje, projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

Rinktinės g. 3, Vilnius

Sklypo kad. nr. 0101/0033:59

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Paskirtis: Kita

Naudojimo būdas: Daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Gyvenamoji (trijų ir daugiau butų (daugiabučiai) pastatai)

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

Tadas Balčiūnas

balciunas.tadas@gmail.com

8 614 04878

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

UAB “Promola”

Konstitucijos pr. 7, LT-01001 Vilnius

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

Rūdninkų g. 12-1, Vilnius

8 614 04878

9-17 val.

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Iki 2019 03 28

Raštu: UAB “Tado Balčiūno architektūros biuras” Rūdninkų g. 12-1, Vilnius

El. paštu balciunas.tadas@gmail.com

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius, 215 kab.

Susitikimo laikas: 2019 03 28, 17:30

Atsisiųsti priedą.

 

2019-04-15
Po viešo susirinkimo priimti sprendimai:
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą.

Projektinių pasiūlymų byla