Visuomenės informavimas apie numatomą daugiabučio gyvenamojo namo Rinktinės g. 3, Vilniuje, projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris:
Rinktinės g. 3,

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:
Daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos (G2)

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:
Gyvenamosios paskirties (trijų ir daugiau butų (daugiabučiai) pastatai (namai)

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:
Tadas Balčiūnas

 balciunas.tadas@gmail.com

 +37061404878

Statytojas (fizinio asmens vardas, pavardė, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.):
UAB „Promola“

 Konstitucijos pr. 7, LT-01001 Vilnius

 info@hanner.lt

 +37052487272

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:
Rūdninkų g. 12-1, Vilnius

 +37061404878

 Nuo 2018 03 28 iki 2018 04 23 nuo 10 val. iki 17 val.

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
Iki 2018 04 24, 15 val.

 Pasiūlymus galima teikti elektroniniu paštu

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas):
Vilniaus m. miesto savivaldybėje, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius, 216 kab.

 Susirinkimo laikas 2018 04 24, 17:30 val.

Atsisiųsti priedą.


2018-05-30

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą.