Visuomenės informavimas apie numatomą daugiabučio gyvenamojo namo S. Konarskio g. 30C, Vilniuje, projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris:
S. Konarskio g. 30C, Vilnius. Sklypo kad. Nr. 0101/0052:94

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas
Žemės sklypo naudojimo būdas – Daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos.

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis
Pagrindinė naudojimo paskirtis – Gyvenamoji (daugiabučiai gyvenamieji namai)

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris
Marius Bliujus, marius@kubinismetras.lt, 862438788

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)
UAB „Prodo“

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas
UAB „Kubinis metras“ patalpos Kalvarijų g. 1, Vilnius. 862438788, el. paštu marius@kubinismetras.lt iki 2020-04-09, 17:00

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų
Raštu – UAB „Kubinis metras“, Kalvarijų g. 1, Vilnius, ir el. paštu – marius@kubinismetras.lt iki 2020-04-09, 17:00.

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

Dėl karantino apribojimų susijusių su projektų viešinimu 2020-04-09, 17:00. val. vyks tiesioginė viešojo susirinkimo transliacija nuotoliniu būdu.
 Nuoroda į transliaciją:  https://youtu.be/x-nuvFnhDys

Projektiniai pasiūlymai

Atsisiųsti priedą: Konarskio 30C_PP

3D modelis: https://arc.is/1CXXrf

2020-10-02

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą.