Visuomenės informavimas apie numatomą daugiabučio gyvenamojo namo Salaspilio g. 2 Vilniuje, projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

Salaspilio g. 2, Vilnius, sklypo kad. Nr. 0101/0100:2021

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Kita, duagiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Gyvenamoji (trijų ir daugiau butų – daugiabutis pastatas)

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

Povilas Čepaitis

povilas@unitectus.lt

Tel. 8 5 2610147

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

UAB „Eika“

A.Goštauto g. 40B, Vilnius

info@eika.lt

Tel. 8 5 2514255

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

UAB „Unitectus“, Lukiškių g. 3, Vilnius

Tel. 8 5 2610147

Susipažinti galima darbo dienomis nuo 15 iki 17 val. (iš anksto susitarus telefonu).

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Pasiūlymus galima teikti iki 2019-09-24, 17 val. el. paštu: povilas@unitectus.lt

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

Vilniaus miesto savivaldybės (Konstitucijos pr. 3) patalpose, 215 kab.

2019-09-24, 17 val.

Atsisiųsti priedą.

 

2019-10-24

Po viešo svarstymo priimti sprendimai

Projektiniams pasiūlymams pritarta

Atsisiųsti priedą