Visuomenės informavimas apie numatomą daugiabučio gyvenamojo namo Šatrijos g. 1, Vilniuje projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

Šatrijos g. 1, Vilnius (skl. kad. Nr. 0101/0032:842)

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Numatoma – gyvenamoji (trijų ir daugiau butų – daugiabučiai pastatai)

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

UAB „SP architektų grupė“, arch. Saulius Pamerneckis, saulius@jad.lt, tel.: 8 698 32288

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

UAB „Padvariškių namai“, Kareivių g. 11B, Vilnius, info@iprojektai.lt, tel.: 8 698 06469

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

Liepyno g. 25A, I aukštas, UAB „SP architektų grupė“, tel.: 8 698 32288. Susipažinimo laikas darbo dienomis nuo 14:00 iki 17:00 val.

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų galima teikti iki 2020-01-06 16:00 val.

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

Vilniaus miesto savivaldybėje, Konstitucijos pr. 3, 215 kab., Vilnius, 2020-01-07 d. 17:00 val.

Atsisiųsti priedą.

2020-01-21

Po viešo svarstymo priimti sprendimai

Projektiniams pasiūlymams pritarta

Atsisiųsti priedą