Visuomenės informavimas apie numatomą daugiabučio gyvenamojo namo Šatrijos g. 7, Vilniuje, rekonstravimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

Šatrijos g. 7, Vilnius (skl. kad. Nr.0101/0032:712)

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Numatoma – gyvenamoji (trijų ir daugiau butų – daugiabučiai pastatai)

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

UAB „SP architektų grupė“, arch. Saulius Pamerneckis, saulius@jad.lt, tel.: 8 698 32288

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

UAB „Padvariškių namai“, Kareivių g. 11B,Vilnius, info@iprojektai.lt, tel.: 869806469

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

Liepyno g. 25A, I aukštas, UAB „SP architektų grupė“, tel.: 8 698 32288. Susipažinimo laikas darbo dienomis nuo 14:00 iki 17:00 val. (prieš tai  susiderinus susitikimą) ir

www.vilnius.lt puslapyje Vilniaus miesto savivaldybė – Numatomo statinių projektavimo viešumas (vilnius.lt)

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų galima teikti el.paštu saulius@jad.lt iki 2021-12-13 17:00 val.

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

Dėl ekstremalios situacijos apribojimų projektinių pasiūlymų viešas svarstymas bus rengiamas nuotolinės vaizdo transliacijos būdu adresu:

https://us02web.zoom.us/j/81607283350?pwd=QmZzZHc5RVdUalcyV1BodlF4U25ZZz09

 

2021-12-13  d. 17:00 val.

 

Atsisiųsti priedą.

 

3D Vilnius: https://arcg.is/0zenOm

 

2022-02-02
Po viešo susirinkimo priimti sprendimai

PP pritarta
Atsisiųsti priedą