Visuomenės informavimas apie numatomą daugiabučio gyvenamojo namo, Savanorių pr. 214 Vilniuje, projektavimą

Visuomenės informavimas apie numatomą statinių projektavimą

Daugiabutis gyvenamasis namas Savanorių pr. 214, Vilniuje, statybos projektas.

 

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris:

Vilnius, Savanorių pr. 214, sklypo kadastro nr.: 0101/0077:129 Vilniaus m. k. v.

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:

Kita

Daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:

6.3 gyvenamosios paskirties (trijų ir daugiau butų (daugiabučiai) pastatai

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:

Rokas Mazuronis, el. p. archgildija@gmail.com,

tel. Nr. +370 601 95589

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.):

  1. A.

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:

  1. Moniuškos g. 10-7, LT-08121 Vilnius,

tel. Nr.: +370 601 95589,

laikas: darbo dienomis 13 -17 val. iki viešojo susirinkimo dienos

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:

Visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų iki viešojo susirinkimo dienos elektroniniu paštu / tiesiogiai projektavimo įmonei nurodytu adresu.

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas):

Viešas susirinkimas vyks nuotoliniu būdu 2021 m. Balandžio 27 d. 17:00 valandą. Nuoroda į vaizdo transliaciją bus pateikta Vilniaus miesto savivaldybės internetiniame puslapyje (https://us02web.zoom.us/j/82613618179 ).

 

Atsisiųsti priedą.

 

3D Vilnius: https://arcg.is/0uyemb

 

2021-08-24

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą.