Visuomenės informavimas apie numatomą daugiabučio gyvenamojo namo Šilo g. 12, Vilniuje, rekonstravimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris:
Šilo g. 12, Vilnius, kadastrinis numeris 0101/0034:145

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:
Pagrindinė naudojimo paskirtis:
Kita, žemės sklypo naudojimo būdas:
Gyvenamosios teritorijos

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:
daikto pagrindinė naudojimo paskirtisesama ir (ar) numatoma:
Gyvenamoji (trijų ir daugiau butų – daugiabučiai pastatai)

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:
UAB „H&I“, PV Ieva Žukauskaitė, ievazukaus@gmail.com, +37061525253

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.):
V.G.

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:
Vytauto g. 28-1, Vilnius, LT-08120, nuo 9:00 iki 19:00 (pagal išankstinį susitarimą), tel. +37061525253

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
raštu, el. paštu ievazukaus@gmail.com,  iki 2018-11-26, 17:00.

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas):
2018-11-29, 17:00, Vytauto g. 28-1, Vilnius. LT-08120

Atsisiųsti priedą.

2018-12-14
Po viešo susirinkimo priimti sprendimai:
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą.