Visuomenės informavimas apie numatomą Daugiabučio gyvenamojo namo Skroblų g. 12 Vilniuje, statybos projektą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

Vilnius, Skroblų g. 12, Žemės sklypo kadastrinis numeris: 0101/0052:21

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Kita / Daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Esami statiniai:

Pastatas – gamybinis pastatas (pagrindinė naudojimo paskirtis – gamybos, pramonės) – griaunamas;

Pastatas – plovykla (pagrindinė naudojimo paskirtis – paslaugų) – griaunamas;

Kiti inžineriniai statiniai – tvora (pagrindinė naudojimo paskirtis – kiti inžineriniai statiniai) – griaunamas;

Numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis: gyvenamoji paskirtis (trijų ir daugiau butų (daugiabučiai 6.3) pastatai)

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

Vytenis Gerliakas, el.p.: [email protected], mob. nr.: +370 687 34517

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

  1. L. D. ir J. D.

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

UAB „Eventus Pro“, Gvazdikų g. 4, Vilnius, mob. nr.: +370 687 34517

darbo dienomis 9.00 – 17.00 val. (iš anksto telefonu suderinus konkretų laiką)

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Iki 2021-08-25, 17val. registruotu laišku adresu: UAB „Eventus Pro“ Gvazdikų g. 4, LT-10105 Vilnius arba elektroninio pašto adresu: [email protected]

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

Vilnius, Gvazdikų g. 4

2021-08-25, 17:00val

Nuoroda į rengiamo susirinkimo transliaciją: http://Skroblu12.zoomtv.lt

Vilnius 3D https://arcg.is/1uTSnO

Atsisiųsti
priedas.1
priedas.2

 

2021-10-12
Po viešo susirinkimo priimti sprendimai
PP pritarta

Atsisiųsti priedą