Visuomenės informavimas apie numatomą daugiabučio gyvenamojo namo Skroblų g. 14 Vilniuje projektavimą

  1. Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

 

Adresas: Vilnius, Skroblų g. 14

Žemės sklypo kadastrinis numeris: 0101/0052:28

 

  1. Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

 

Žemės sklypo esamas pagrindinis naudojimo būdas: Daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos

Žemės sklypo esama pagrindinė naudojimo paskirtis: Kita

 

  1. Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

 

Esamas gamybos, pramonės pastatas – griaunamas.

Numatoma gyvenamoji paskirtis (trijų ir daugiau butų (daugiabučiai 6.3) pastatai)

 

  1. Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

 

Vardas ir pavardė: Vytenis Gerliakas

Elektroninio pašto adresas: vytenis.gerliakas@eventuspro.lt

Telefono numeris: +370 687 34517

 

 

  1. Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

 

  1. L. D. ir J. D.

 

  1. Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas: UAB „Eventus Pro“ Tauro g. 12, Vilnius

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais telefono numeris: +370 65543413

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais laikas: darbo dienomis 9.00 – 17.00 val. (iš anksto telefonu suderinus konkretų laiką)

 

 

  1. Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

 

Iki 2020-01-23, 17 val. registruotu laišku adresu: UAB „Eventus Pro“ Tauro g. 12, LT-01118 Vilnius arba elektroninio pašto adresu: vytenis.gerliakas@eventuspro.lt

 

 

  1. Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

 

Viešasis susirinkimas vyks adresu: Konstitucijos g. 3 , 216 salė, Vilnius

Viešasis susirinkimo data ir laikas: 2020-01-23., 17 val.

 

Atsisiųsti priedą

 

2021-01-19

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą.