Visuomenės informavimas apie numatomą daugiabučio gyvenamojo namo Šlaito g. 20, Vilniuje, rekonstravimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris:
Šlaito g. 20, Vilnius, Kad. Nr. 0101/0052:414

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:
Kita, gyvenamosios teritorijos

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:
Esamas laboratorijos pastatas rekonstruojamas į daugiabutį gyvenamąjį namą

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:
UAB „Ak, idėja“ , Aušra Kalvaitienė, info@akideja.lt, +370 682 67938

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.):
I.P, įgaliotas asmuo S.V,

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:
Kalvarijų g. 121-5, Vilnius. +370 682 67938. Darbo dienomis nuo 10:00 iki 11:00 iš anksto susitarus. Taip pat ww.vilnius.lt.

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
Iki 2018-08-28 elektroniniu paštu info@akideja.lt arba registruotu laišku Kalvarijų g. 121-5, Vilnius.

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas):
Konstitucijos pr. 3, 215 salė, 2018-08-28, 17:00 val.

Atsisiųsti priedą

2018-09-26

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai

Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą