Visuomenės informavimas apie numatomą daugiabučio gyvenamojo namo specialiosios paskirties patalpos- slėptuvės paskirties keitimo į kitą – kūrybines dirbtuves, Kalvarijų g. 8, Vilniuje, projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris
Kalvarijų g.8, Vilnius, žemės sklypo kadastr.nr. 0101/0032:740, slėptuvės patalpų rūsyje paskirties keitimas neatliekant statybos darbų, paprastasis remontas.

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas
naudojimo paskirtis:

kita

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis
Gyvenamoji (trijų ir daugiau butų – daugiabučiai pastatai)

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris
Architektė Aurelija Stancikienė, tgel. 370 683 06266,
elektroninis paštas astancikiene@gmail.com
Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)
UAB „PREFA“

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas
Iš anksto pasiskambinus telefonu: +370 683 06266

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų
Elektroniniu paštu ir paštu iki 2021-01-05 12 val.

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)
Viešas svarstymas vyks nuotoliniu būdu 2021-01-05 17:00-18:00.
Nuoroda nuotoliniam pasijungimui https://youtu.be/5r5xn9bAD7Y

 

Atsisiųsti priedą.