Visuomenės informavimas apie numatomą daugiabučio gyvenamojo namo specialiosios paskirties slėptuvės patalpų Nr. 10-101 padalijimo į du turtinius vienetus ir vieno jų paskirties keitimo į administracinę, sujungiant su administracinėmis patalpomis Nr. 10-7, Moniuškos g. 10, Vilniuje, projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris:
S.Moniuškos g. 10, Vilnius 0101/0039:1069

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:
Paskirtis – kita, būdas- gyvenamosios teritorijos

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:
Gyvenamoji

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:
Rokas Mazuronis, archgildija@gmail.com, 860195589

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.):
Projektų koordinavimo centras, MB; S. Konarskio g. 4B-21, LT-03122 Vilnius 860195589

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:
S.Moniuškos g. 10-7, Vilnius , 860195589, nuo 8h iki 17h darbo dienomis iki 2019-02-11

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
2019-02-11, el. paštų, paštų.

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas):
S.Moniuškos g. 10-7, Vilnius ; 2019-02-11 17h

Atsisiųsti priedą.

2019-02-22

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą.