Visuomenės informavimas apie numatomą daugiabučio gyvenamojo namo specialiosios paskirties slėptuvės patalpų Nr. 10-101 paskirties keitimo į administracinę, sujungiant su administracinėmis patalpomis Nr. 10-7, atliekant kapitalinį remontą, S. Moniuškos g. 10, Vilniuje, projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris:
S. Moniuškos g. 10, Vilnius 0101/0039:1069

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:
Paskirtis – kita, būdas – gyvenamosios teritorijos

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:
Gyvenamoji

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:
Rokas Mazuronis, el.p. archgildija@gmail.com, tel. Nr. 860195589

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.):
MB „Projektų koordinavimo centras“; S. Konarskio g. 4B-21, LT-03122 Vilnius 860195589

 

Supažindinimas su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:

 

S. Moniuškos g. 10-7, Vilnius, +370 601 95 589, darbo dienomis 8 – 17 val. iki 2021-02-17,

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:

2021-02-17 elektroniniu paštu / tiesiogiai projektavimo įmonei

nurodytu adresu arba viešo susirinkimo metu.

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas):

Viešasis susirinkimas: š. m. vasario 17 d. 17 val. S. Moniuškos g. 10-7, Vilnius

 

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta:
viešasis susirinkimas įvyks 2021-02-17 17:00 val.

prisijungimas prie vaizdo konferencijos „Zoom“ platformoje per nuorodą:

 

https://us02web.zoom.us/j/82549793368

 

Atsisiųsti priedą.

2021-02-25

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą.