Visuomenės informavimas apie numatomą daugiabučio gyvenamojo namo, su komercinėmis patalpomis Trimitų g.11 projektavimą

VISUOMENĖS INFORMAVIMAS APIE NUMATOMĄ STATINIŲ PROJEKTAVIMĄ

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris:
Vilnius, Trimitų g.11, kad.nr. 0101/0032:155

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:
Kita/

Daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos


Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:
Gyvenamosios paskirties( trijų ir daugiau butų pastatai)

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris
Rapolas Bėčius, forma@for.lt, +37052126604

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)
Uab ”SNS”, Vilniaus g.31/ Islandijos g.1 LT-01402, Vilnius, tel.:+37052113259

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas
Vytauto 22-8, Vilnius, darbo dienomis 9.00-17.00 prieš tai suderinus telefonu

8 521 26604


Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų
Galima siųsti pasiūlymus e. paštu  forma@for.lt iki 2019 03 19d 17.00

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)
Vilniaus miesto savivaldybės patalpose ,tel.: +37052426604, 2019 03 20d, 215 kab. 17.00

Atsisiųsti priedą

2019-04-05
Po viešo susirinkimo priimti sprendimai:
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą.

Projektinių pasiūlymų byla