Visuomenės informavimas apie numatomą daugiabučio gyvenamojo namo Subačiaus g. 1 Vilniuje neįrengtos pastogės nr. 18, paskirties keitimo į gyvenamąją paskirtį ir kapitalinio remonto projektą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

Subačiaus  g. 1, Vilnius, sklypo kad. Nr: 0101/0058:212

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Esama: Kita. Komercinės paskirties objektų teritorijos ir Daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos.

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Esama pastatas – paskirtis esama – Gyvenamoji, daugiabutis gyvenamasis namas

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

UAB „Architektūros projektai“, įm. kodas 120920263, buveinės adresas Polocko g. 4-101, LT-01204, Vilnius, direktorė Agnė Čepulėnaitė

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

K.G.

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas +37067166001, 13:00 iki 16:00 val. Iki 2027-07-21

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Iki 2021-07-27-, 16:00 val., el. paštu: agne.arch@gmail.com, tel: +370 671 66001

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

Dėl  DAUGIABUČIO GYVENAMOJO NAMO SUBAČIAUS G. 1 VILNIUJE NEĮRENGTOS PASTOGĖS NR. 18, PASKIRTIES KEITIMO Į GYVENAMĄJĄ PASKIRTĮ IR KAPITALINIO REMONTO PROJEKTO.

 

Data, 2021-07-27 d, laikas 17:00 val.

 

meet.google.com/jso-wkct-daf

Atsisiųsti priedą

 

2021-08-25

Po viešo svarstymo priimti sprendimai

PP pritarta, atsisiųsti priedą