Visuomenės informavimas apie numatomą daugiabučio gyvenamojo namo Šv. Stepono g. 17A, Vilniuje, rekonstravimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris:
Vilnius, Šv. Stepono g. 17A, 0101/0057:173

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:
Kita, daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:
Gyvenamoji (trijų ir daugiau butų – daugiabučiai pastatai)

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:
Viltė Janušauskaitė, vilte.jan@gmail.com,  370 650 56906

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.):
R.J.

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:
Vilnius, Šv. Stepono g. 17A, darbo dienomis iki 2018-10-30, 18-19 val. iš anksto susitarus telefonu.

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
Elektroniniu paštu vilte.jan@gmail.com, iki 2018-10-30 17 val.

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas):
2018-10-30, 17 val. Vilniaus miesto savivaldybėje,  215 kab., Vilnius, Konstitucijos pr.3.

Atsisiųsti priedą.

2018-11-19

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai

Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą