Visuomenės informavimas apie numatomą daugiabučio gyvenamojo namo Taikos g. 157B, Vilniuje projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris:
Taikos g. 157B, Vilnius (skl. kad. Nr. 0101/0028:50)

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:
Paskirtis- kita, naudojimo būdas- daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:
Numatoma- gyvenamoji (trijų ir daugiau butų – daugiabučiai pastatai)

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:
UAB „SP architektų grupė“, Saulius Pamerneckis, saulius@jad.lt, tel.: 85 2616978

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.):
UAB „TOPAZO, Pramonės p. 97, Vilnius, info@iprojektai.lt, tel.: 869806469

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:
Lukiškių a. 3-301, Vilnius, tel.: 85 2616978. Darbo laikas: darbo dienomis nuo 14:00 iki 17:00 val.

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
Pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų galima tikti iki 2018-08-17 d. 16 val. el.p.: saulius@jad.lt

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas):
Vilniaus miesto savivaldybėje, Konstitucijos pr.3, 216 kab., Vilnius, 2018-08-17 d. 17:00 val.

Atsisiųsti priedą.

2018-10-04

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai
Projektiniams pasiūlymams nepritarta: nustatyta tvarka inicijuoti teritorijos revitavizacijos (atgaivinimo) prie projektuojamo pastato Taikos g. 157B renovacijos projekto rengimą.

2019-03-20

Po papildomo projektinių pasiūlymų pateikimo priimti sprendimai
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą.