Visuomenės informavimas apie numatomą daugiabučio gyvenamojo namo Talino g. 17, Vilniuje projektavimą

Visuomenės informavimas apie numatomą Daugiabučio gyvenamojo namo (6.3) Talino g. 17, Vilnius, statybos projekto rengimą;

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis  numeris

Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Talino g. 17, žemės sklypo kad. Nr. 0101/0019:35

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė žemės naudojimo paskirtis ir būdas

Esama ir numatoma: kita, daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos

Statinių esama ir numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

 Numatoma: gyvenamoji (trijų ir daugiau butų)

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų), galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

Projektuotojas R. Mažeikaitės IĮ „Mažasis atriumas“, Šv. Mykolo g. 4-4, Vilnius, PV Rita Mažeikaitė-Petraitienė el. p.: matriumas@gmail.com, tel. /faks. (8 5) 261 00 11, tel. 8615 69141

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

R. Mažeikaitės IĮ „Mažasis atriumas“, Šv. Mykolo g. 4-4, Vilnius, darbo dienomis, 15.00-17.00 val., suderinus laiką telefonu (8 5) 2610011 iki viešo susirinkimo pabaigos.

Informacija , iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Raštu, el. paštu: matriumas@gmail.com iki 2020-03-31

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

Viešasis susirinkimas įvyks Vilniaus miesto savivaldybėje, Konstitucijos pr. 3, Vilnius, 2020 m. kovo mėn. 31 d., 17:00 val. 215 kab.

Iformacija atnaujinta 2020-03-24

Dėl karantino apribojimų susijusių su projektų viešinimu 2020 m. kovo 31 d. nuo 17:00 val. vyks tiesioginė viešojo susirinkimo transliacija nuotoliniu būdu:

https://youtu.be/cG7LA4L-oVQ

 

Atsisiųsti priedą.