Visuomenės informavimas apie numatomą daugiabučio gyvenamojo namo (unikalus Nr. 1096-6000-4012) A. Smetonos g. 4, Vilniuje, kitos paskirties patalpų (unikalus Nr. 4400-3223-5913:7337) paskirties keitimo į gyvenamąją paskirtį projektą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

Vilniaus m., A. Smetonos g. 4, žemės sklypo kadastrinis Nr. 0101/0040:57

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Statinys – daugiabutis gyvenamasis namas, unikalus Nr. 1096-6000-4012, paskirtis – gyvenamoji (trijų ir daugiau butų – daugiabučiai pastatai); patalpos unikalus Nr. 4400-3223-5913:7337, esama paskirtis – kita, būsima – gyvenamoji (butų)

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

UAB „Maksimali statyba“ direktorius Maksim Burkauskas, el. paštas: maksim@maksimalistatyba.lt, mob. Tel.: +370 656 33921

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

S.P.

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

Vilniaus m., A. Juozapavičiaus g. 11-311, darbo dienomis 9-17h iki 2019-08-22

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Iki 2019-08-22 projektuotojo patalpose Vilniaus m., A. Juozapavičiaus g. 11-311, el. paštu: maksim@maksimalistatyba.lt

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

UAB „Maksimali statyba“ patalpose Vilniaus m., A. Juozapavičiaus g. 11-311, 2019-08-23 18h

 

Atsisiųsti priedą. 

2019-09-12

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą.