Visuomenės informavimas apie numatomą daugiabučio gyvenamojo namo Užubalių g. 16 Vilniuje, projektavimą

2019-11-05

Vadovaujantis 2019-11-05 pareiškėjo prašymu, pasikeitus projekto sprendiniams, viešas svarstymas 2019-11-06 d. neįvyks. Apie naują viešą svarstymą bus skelbiama gavus naują pareiškėjo prašymą.