Visuomenės informavimas apie numatomą daugiabučio gyvenamojo namo Užupio g. 5, Vilniuje, rekonstravimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

 

Užupio g. 5, Vilnius, žemės sklypo kad. Nr. 0101/0042:299

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

 

Kita, daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

 

Gyvenamoji (3-jų ir daugiau butų)

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

 

R. Mažeikaitės I. Į. „Mažasis atriumas“, PV Nijolė Ščiogolevienė, el.p.: matriumas@gmail.com, tel. 8 5 2610011, 8615 69141

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

 

I.S.

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

 

Šv. Mykolo g. 4-4, Vilnius, tel. 2610011, darbo dienomis nuo 14:00  iki 17:00 val.

 

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

 

Pasiūlymų teikimo terminas  2021 m. rugsėjo 22 d. imtinai.

Raštu: Šv. Mykolo g. 4-4, Vilnius

El. paštu: matriumas@gmail.com

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

 

Viešasis susirinkimas planuojamas 2021 m. rugsėjo 23 d. 17 val. nuotoliniu būdu:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:c74bf16d9dda4dd1b7947c2223e2e24a@thread.tacv2/1629706802125?context=%7B%22Tid%22:%2249246f0f-da5d-425e-a11d-262091d408e1%22,%22Oid%22:%22259019f7-7d47-471f-ac54-77974bbc31c8%22%7D

 

Atsisiųsti priedą.

2021-10-07

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai.

Projektiniams pasiūlymams priedąpritarti.