Visuomenės informavimas apie numatomą daugiabučio gyvenamojo namo Vandentiekio g. 30A Vilniuje, projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

Vandentiekio g. 30A, Vilnius, Kad. Nr.  0101/0052:87

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Esama paskirtis: Kita,

Naudojimo būdas: Daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorija

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Gyvenamosios paskirties (trijų ir daugiau butų (daugiabučiai) pastatai

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

Algimantas Vyšniauskas algisarchd@gmail.com tel.nr. +370 687 73626

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

UAB „Constra“, Filaretų g. 31-5 Vilnius, +370 676 14663 info@constra.lt

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

UAB „A. Vyšniausko architektų dirbtuvės“, Z. Sierakausko g. 17-1, Vilnius,

9:00-12:00 val. ir 13:00-18:00 val.

iki 2020-01-07

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

El.paštu algisarchd@gmail.com

iki 2020-01-07

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

Konstitucijos pr. 3, salė Nr. 216,

2020-01-07, 17:00 val.

Atsisiųsti priedus:

projektiniai pasiūlymai; 

vizualizacijos.

2020-02-05

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą.