Visuomenės informavimas apie numatomą daugiabučio gyvenamojo namo Vandentiekio g. 60, Vilniuje, projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

Vilnius, Vandentiekio g. 60, kad.Nr. 0101/0052:37

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos (projektu nekeičiama)

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Gyvenamosios paskirties (daugiabutis) pastatas (6.3.)

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

Įgaliotas atstovas/Projekto vadovas Aivaras Baronas, el.p. a.baronas@gmail.com, mob.tel. 862433621

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

Statytojas : R. R.

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

Susipažinimas su projektiniais pasiūlymais vyksta nuotoliniu būdu, pasiskambinus numeriu 862433621

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Pasiūlymus prašome teikti el.paštu a.baronas@gmail.com iki 2021- 08-26.

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

Nuoroda į vaizdo transliaciją: https://us02web.zoom.us/j/88996142226?pwd=WkRVbnVqOGk1dWFnUzFlMHd5amdqdz09

Slaptažodis: 924874

Viešas susirinkimas vyks 2021-08-26, 16:00 valandą.

 

Atsisiųsti priedą.

 

3D Vilnius: https://arcg.is/09njDK