Visuomenės informavimas apie numatomą daugiabučio gyvenamojo namo verslo patalpų Nr. 95 paskirties keitimo į paslaugų (grožio salono) Kazimiero Ladygos g. 3, Vilniuje, projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Kazimiero Ladygos g. 3-95

(Pastato un. Nr. 1300-1012-9208, patalpų un. Nr. 4400-0350-8868:3753)

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

kita

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Gyvenamoji (trijų ir daugiau butų – daugiabučiai pastatai)

 

Patalpų esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Esama patalpų paskirtis – kita (negyvenamos patalpos – verslo patalpos), numatoma paskirtis – paslaugų (grožio salonas)

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

UAB ,,Archturis‘‘, PV Daiva Beinortienė, el. paštas: archturisuab@gmail.com, tel. 8684 36193

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

D. Ž.

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

UAB ,,Archturis‘‘; Mindaugo g. 16, Vilnius; tel. 85 2332986; I-V 9:00-17:00val. ir www.vilnius.lt

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Pasiūlymai teikiami projektuotojui raštu adresu Mindaugo g.16, Vilnius, arba el. adresu archturisuab@gmail.com  darbo dienomis 9:00-17:00 iki viešo svarstymo dienos

Teikiant pasiūlymus projektuotojui turi būti nurodyta:

1) vardas, pavardė (organizacijos pavadinimas), adresas, kiti ryšio duomenys;

2) pasiūlymo teikimo data;

3) informacija ir aplinkybės, kuo grindžiamas pasiūlymas.

Pasiūlymus pateikusiems visuomenės atstovams projektuotojas per 5 darbo dienas po viešo susirinkimo atsako raštu, pateikdamas pasiūlymų įvertinimą su paaiškinimais.

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

Atsižvelgiant į susidariusią situaciją, viešas svarstymas 2020-04-20, 16.30val.-17.30val.: vyks nuotoliniu būdu: 

https://youtu.be/YRcyD9DTwQo

 

Projektiniai pasiūlymai

Atsisiųsti priedą.

2020-04-29

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą.