Visuomenės informavimas apie numatomą daugiabučio gyvenamojo namo Vilniaus g. 20, Vilniuje, rekonstravimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris:
Vilniaus g. 20, Vilniuje. Žemės sklypo kadastrinis numeris 0101/0041:254 Vilniaus m. kv.

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:
Žemės sklypo esama pagrindinė naudojimo paskirtis- Kita.

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:
Gyvenamoji (trijų ir daugiau butų – daugiabučiai pastatai)

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:
Alvidas Songaila renova@renova.lt

 Gedimino pr. 16, Vilnius

 UAB „Renova“ 85 212 43 45

Statytojas (fizinio asmens vardas, pavardė, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.):
UAB „Investicinis turtas“,  Ukmergės g. 206-8, LT-07167, Vilnius,  kkatalizator@gmail.com 868691435

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:
Gedimino pr. 16, Vilnius UAB „Renova“ 852 212 43 45

 Nuo 2018 04 03 iki 2018 04 17 17:30val.

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
Raštu: Gedimino pr. 16, Vilnius  UAB „Renova“ 85 212 43 45

 El. paštu renova@renova.lt

 Nuo 2018 04 03 9-17:30val iki 2018 04 17 9-17:30val.

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas):
Gedimino pr. 16, Vilnius UAB „Renova“ 2018 04 17 17:30val

Atsisiųsti priedą.

2018-04-30

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą.