Visuomenės informavimas apie numatomą daugiabučio gyvenamojo namo Visorių g. 12A, Vilniuje, projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris:
Visorių g. 12A, Vilnius, kad. Nr. 0101/0008:1310

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:
Kita/Daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:
Gyvenamoji (trijų ir daugiau butų – daugiabučiai pastatai)

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:
UAB „Globalus projektavimas“ direktorius Voitech Aškelovič, info@globalus.lt, tel. +370 671 95367

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.):
UAB „Rinvest“, Žirgų g. 19, Antežeriai, Vilniaus r., info@rinvest.lt, tel. +370 659 66999

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:
Žirgų g. 19, Antežeriai, Vilniaus r., +370 671 95367, I-IV 8:00-17:00, V-8:00-16:00

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
raštu – el.paštu info@globalus.lt. Iki 2018.11.19

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas):
Vilniaus miesto savivaldybės administracijoje, 216 salėje, 2018.11.19 17:00 val.

Atsisiųsti priedus: 1 – PP A LAIDA;

2 – PP A LAIDA

3 – PP A LAIDA

2018-11-23

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą.