Visuomenės informavimas apie numatomą daugiabučio gyvenamojo namo Visorių g. 27, Vilniuje, projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

Visorių g. 27, Vilnius, žemės sklypo kadastro Nr. 0101/0008:740 Vilniaus m. k.v.

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Pagrindinė naudojimo paskirtis – kita,

Žemės sklypo naudojimo būdas – daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Numatoma – gyvenamosios paskirties (trijų ir daugiau butų (daugiabučių) pastatas

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

UAB „SP architektų grupė“, projekto vadovas architektas Saulius Pamerneckis, saulius@jad.lt, tel.: 8 698 32288

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

UAB „Visorių centras“, Visorių g. 27, Vilnius; andrius.uzdavinys@eam.lt; +370 655 78635

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

Liepyno g. 25A, Vilnius, I aukštas, UAB „SP architektų grupė“, tel.: 8 698 32288. Susipažinimo laikas darbo dienomis nuo 14:00 iki 17:00 val.(prieš tai  susiderinus susitikimą) ir www.vilnius.lt puslapyje Vilniaus miesto savivaldybė – Numatomo statinių projektavimo viešumas (vilnius.lt)

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų galima teikti el. paštu saulius@jad.lt iki 2021-07-15

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

2021-07-15 16:00 val. nuotoliniu būdu, su galimybe dalyvauti gyvai (žodžiu), teikti pasiūlymus, klausimus, atsakymus, prisijungiant nuotoliniu būdu adresu: Visoriu27.zoomtv.lt

 

Atsisiųsti priedą.

3D Vilnius https://arcg.is/1G988z

 

2022-01-20 d.

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą.